STYL PLZEŇ, s.r.o.

Firma STYL PLZEŇ byla založena jako Výrobní družstvo invalidů v roce 1957. Je tudíž firmou s dlouholetou tradicí výroby a prodeje především textilních, knihařských a kancelářských výrobků, kartonáže, těsnění pro stroje, automobily a zařízení a kabelové a drátové konfekce včetně kabelových svazků. Je zároveň také jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR. V roce 1995 byl zaveden systém řízení jakosti. První certifikát ISO 9001:2000 získalo družstvo v roce 2001 a od té doby prochází úspěšně pravidelnými audity QMS. Splnění požadavků normy ISO 9001:2015 je potvrzeno mezinárodní akreditační společností Bureau Veritas Certification. V roce 2021 firma změnila právní formu z družstva na společnost s ručením omezeným.

  • Radobyčická 24
  • 301 00 Plzeň
  • IČ: 00029050
  • DIČ: CZ00029050

STYL PLZEŇ, s.r.o. – závod ELEKTRO

Závod Elektro, který se zabývá kabelovou a drátovou konfekcí, výrobou kabelových svazků pro zahraniční i tuzemské zákazníky, se nachází v Plzni na Nové Hospodě.