O nás

Tento nejrozsáhlejší český portál, který nabízí produkty a služby pro náhradní plnění, je společným projektem dvou význačných a respektovaných institucí:

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR

AZZP ČR byla založena roku 1993 jako zájmové sdružení zaměstnavatelů s více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců, mezi nimiž jsou lidé s různým druhem a stupněm postižení. Jejím cílem je nejen společný postup s orgány státní správy v této specifické a citlivé problematice, ale také podpora vzájemné komunikace členů. A to včetně podpory obchodní a informační při sdílení tuzemských i zahraničních zkušeností v dané oblasti. AZZP ČR vytváří neformální komunikační a poradenská centra v regionech, podílí se spolu s dalšími partnery na organizování odborných i obchodních akcí.

Více na www.azzp.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev

SČMVD vznikl v říjnu 1953. Jeho posláním je zastupovat a podporovat členská družstva, vytvářet ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a zajišťovat ty druhy služeb, které pro svou činnost a rozvoj potřebují. Pro své členy je profesionálním informačním centrem. Disponuje řadou odborníků, kteří poskytují družstvům právní služby, daňové, ekonomické a finanční poradenství, zajišťují vzdělávání a odborné semináře, organizují společné expozice na veletrzích a výstavách doma i v zahraničí. SČMVD hájí zájmy členských družstev při jednáních s vládou, ministerstvy, členy Parlamentu ČR a orgány Evropské unie.

www.scmvd.cz

Pouze prověření poskytovatelé náhradního plnění

Obě organizace sdružují přes 140 firem a družstev s více než 15 000 zaměstnanci, z nichž přibližně 11 000 má zdravotní postižení. Firmy uvedené v tomto katalogu jsou uznané Úřadem práce jako zaměstnavatelé zaměstnávající více jak 50 % osob se ZP, a jsou proto oprávněny poskytovat náhradní plnění.

Etický kodex

Všichni členové se zavázali dodržovat Etický kodex při výkonu své činnosti.