Legislativní pravidla v roce 2022

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2022 ve výši 92 618 Kč).

Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 259 329 Kč v roce 2022 za jednu nezaměstnanou OZP).

Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. V zájmu omezení tzv. “přefakturace“ obsahuje zákon limit poskytnutého náhradního plnění od jednoho dodavatele v kalendářním roce (maximální částka ve výši 1 037 316 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok). Aby bylo možno dané nákupy zboží nebo služeb do ročního hlášení o plnění povinného podílu uvést, je dále třeba, aby poskytovatel fakturu zadal do elektronické evidence náhradního plnění a odběratel následně v evidenci odběr potvrdil.

V praxi doporučujeme zajistit si od poskytovatele náhradního plnění vhodné záruky nebo alespoň prohlášení o dodržení zákonných limitů.