Legislativní pravidla v roce 2020

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod (za rok 2020 ve výši 83 573 Kč).

Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 234 003 Kč v roce 2020 za jednu nezaměstnanou OZP).

Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. V zájmu omezení tzv. “přefakturace“ obsahuje zákon limit poskytnutého náhradního plnění od jednoho dodavatele v kalendářním roce (maximální částka ve výši 936 012 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok). Aby bylo možno dané nákupy zboží nebo služeb do ročního hlášení o plnění povinného podílu uvést, je dále třeba, aby poskytovatel fakturu zadal do elektronické evidence náhradního plnění a odběratel následně v evidenci odběr potvrdil.

V praxi doporučujeme zajistit si od poskytovatele náhradního plnění vhodné záruky nebo alespoň prohlášení o dodržení zákonných limitů.