Legislativní pravidla v roce 2018

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod (za rok 2018 ve výši 71 903 Kč).

Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 201 327 Kč v roce 2018 za jednoho OZP).

V praxi doporučujeme zajistit si od poskytovatele náhradního plnění vhodné záruky nebo alespoň prohlášení o dodržení zákonných limitů.