Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

Historie firmy se datuje od 70. let 20. století, kdy jako Družstevní propagační podnik Praha vyráběla pro východočeský kraj reklamní prostředky (transparenty, letáky, různé návody, atd..). Tento podnik byl založen Svazem českých a moravských spotřebních družstev. V té době se také začaly stavět i provozní budovy, které se později rozšířily, zrekontruovaly a v kterých firma sídlí dodnes.
Vlastní Propagační podnik Hradec Králové, s. r. o. takový, jaký ho známe dnes, vznikl v roce 1994 rozdělením Družstevního propagačního podniku Praha. Majoritním vlastníkem Propagačního podniku byl Svaz českých a moravských spotřebních družstev, který v roce 2001 rozhodl o prodeji svého 100 % majetkového podílu Vítězslavu Elišákovi, který do té doby firmu vedl jako ředitel.

Od této doby se PpHK postupně stabilizoval a začal rozšiřovat svoje portfolio reklamních služeb. Zároveň se začal zabývat zajišťováním zaměstnání osobám se změněnou pracovní schopností v rámci tzv. chráněných dílen.
Koncem 90. let se osobám se ZP zajišťovalo zaměstnání formou zadávání domácích prací. Ke dni 26.9.2002 byl však realizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny a to za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje. K této události byl vydán Pamětní testament (k nahlédnutí níže).

Koncem roku 2016 převzal rodinou firmu syn, Ing.Vítězslav Elišák, aby pokračoval v práci svého otce.
V současné době poskytují zaměstnání výhradně občanům se změněnou pracovní schopnostní, kteří pracují jak na zakázkách z reklamy a v kooperaci. V chráněných dílnách je celkem zaměstnáváno 70 osob (66 ZP, z toho 11 těžce). Díky tomu je činnosti firmy plně v souladu se zákonem o zaměstnanosti a Propagační podnik Hradec Králové je oprávněn poskytovat svým partnerům v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů tzv. náhradní plnění. O kvalitě služeb a serióznosti firmy svědčí získání ochranné známky „práce postižených“.
Vzhledem k struktuře zaměstnanců PpHK, má firma dostatečný potenciál náhradního plnění ve veškerých nabízených službách. Počtem zaměstnaných zdravotně postižených osob se Propagační podnik Hradec Králové řadí mezi největší firmy svéhu druhu v Královéhradeckém kraji.
Jelikož si PpHK uvědomuje důležitost kvality a účinnosti řízení, nechal se dne 14.7.2005 certifikovat dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
Dne 12.5.2005 se stal členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky (AZZPČR).
Dne 20.3.2012 úspěšně získal ochrannou značku Práce postižených.
Budoucnost

Firma provozuje veškerou činnost ve vlastním areálu o výměře 5000m2, je možné další rozšiřování spektra služeb poskytovaných stávajícím zákazníkům i novým zájemcům. Rozšiřování činnosti PpHK zároveň umožní zařazení dalších osob se ZP do zaměstnaneckého procesu.

  • Zemědělská 880
  • 500 03, Hradec Králoívé
  • IČ:60930942
  • DIČ: CZ60930942