Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s.

Všechny naše aktivity směřují k pomoci a podpoře neslyšících, aby se mohli co nejplnohodnotněji začlenit do většinové společnosti. Tento neviditelný hendikep je okolím dost často podceňován a přehlížen a jak říkají sami neslyšící: „Chceme být slyšet“. Proto realizujeme programy a projekty zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím a službám. Obhajujeme práva a zájmy osob se znevýhodněním, rozvíjíme a podporujeme individuální odpovědnost jednotlivců. Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme finanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit.

Mezi naše dlouhodobé projekty patří:

  • Tichá kavárna
  • Kavárna na kolech
  • Tichá cukrárna
  • Kurzy znakového jazyka
  • Tiché zprávy
  • Tichá jehla.

  • Rubínová 371/20
  • 154 00 Praha 5 - Slivenec
  • IČ: 28931106
  • DIČ: CZ28931106